archive

ECS – VOLUME no. 13/2004

The costs of romania’s integration into the European Union

Authors: Emilian Dobrescu

Pages: 5-18 | Full text (PDF)

Mathematics with polygonal fuzzy numbers

Authors: Ovidiu Gherasim, Dorian Vlădeanu

Pages: 19-32 | Full text (PDF)

Tehnologia informaţiei în termeni de productivitate şi eficienţă

Authors: Văleanu Gabriela

Pages: 33-40 | Full text (PDF)

Managerii şi atitudinea faţă de risc

Authors: Corneliu Munteanu

Pages: 41-52 | Full text (PDF)

Globalizarea turismului şi efectele asupra turismului românesc

Authors: Ion Talaba

Pages: 53-60 | Full text (PDF)

Analysis of bank credit policy for local SMEs

Authors: Gabriela Văleanu, Păduraru Teodor, Ina Croitoru

Pages: 61-66 | Full text (PDF)

Cerinţe de modernizare a transporturilor turistice în perspectiva aderării la UE

Authors: Cristina Dionisie

Pages: 67-74 | Full text (PDF)

Despre intimitate şi frauda informatică în România

Authors: Adrian Munteanu

Pages: 75-80 | Full text (PDF)

Evoluţia turismului rural Românesc

Authors: Daniela Matei

Pages: 81-90 | Full text (PDF)

Principii şi teorii ale capitalismului în Teoria sentimentelor morale şi în Avuţia naţiunilor

Authors: Mara Magda Maftei

Pages: 91-106 | Full text (PDF)

Viewpoints on the evolution of Romania’s Salubrity services between 1990 and 2002

Authors: Dorian Vladeanu, Ovidiu Gherasim, Georgiana Tacu

Pages: 107-112 | Full text (PDF)

The impact of tourism on a general development of a region

Authors: Aurel Burciu, Cristian Valentin Hapenciuc

Pages: 113-118 | Full text (PDF)

Tendinţe în exploatarea şi valorificarea economică a resurselor pescăreşti oceanice

Authors: Petru Ivanof

Pages: 119-128 | Full text (PDF)