archive

Volume 13/2004

The costs of Romania’s integration into the European Union

Author: Emilian M. DOBRESCU

Pages: 5-18 | Full text (PDF)

Mathematics with polygonal fuzzy numbers

Authors: Ovidiu GHERASIM, Dorian VLĂDEANU

Pages: 19-32 | Full text (PDF)

Tehnologia informaţiei în termeni de productivitate şi eficienţă (IT in terms of productivity and efficiency)

Author: Gabriela VĂLEANU

Pages: 33-40 | Full text (PDF)

Managerii şi atitudinea faţă de risc (Managers and the attitude toward risk)

Author: Corneliu MUNTEANU

Pages: 41-52 | Full text (PDF)

Globalizarea turismului şi efectele asupra turismului românesc (Globalization of tourism and its impact on Romanian tourism)

Author: Ion TALABĂ

Pages: 53-60 | Full text (PDF)

Analysis of bank credit policy for local SMEs

Authors: Gabriela VĂLEANU, Teodor PĂDURARU, Ina CROITORU

Pages: 61-66 | Full text (PDF)

Cerinţe de modernizare a transporturilor turistice în perspectiva aderării la UE (Requirements in modernizing tourism transport from the viewpoint of Romania’s joining the EU)

Author: Cristina DIONISIE

Pages: 67-74 | Full text (PDF)

Despre intimitate şi frauda informatică în România (On intimacy and informational fraud in Romania)

Author: Adrian MUNTEANU

Pages: 75-80 | Full text (PDF)

Evoluţia turismului rural românesc (The evolution of Romanian rural tourism)

Author: Daniela MATEI

Pages: 81-90 | Full text (PDF)

Principii şi teorii ale capitalismului în Teoria sentimentelor morale şi în Avuţia naţiunilor (Capitalist principles and theories in The Theory of Moral Sentiments and The Welfare of Nations)

Author: Mara Magda MAFTEI

Pages: 91-106 | Full text (PDF)

Viewpoints on the evolution of Romania’s salubrity services between 1990 and 2002

Authors: Dorian VLĂDEANU, Ovidiu GHERASIM, Georgiana TACU

Pages: 107-112 | Full text (PDF)

The impact of tourism on the general development of a region

Authors: Aurel BURCIU, Cristian Valentin HAPENCIUC

Pages: 113-118 | Full text (PDF)

Tendinţe în exploatarea şi valorificarea economică a resurselor pescăreşti oceanice (Trends in the exploitation and economic valorization of oceanic fisheries resources)

Author: Petru IVANOF

Pages: 119-128 | Full text (PDF)

Petru Radu – Potențialul uman al firmei. Asigurare şi utilizare (Petru Radu: Company’s Human Potential: Assurance and Utilization)

Author: Alina-Petronela HALLER

Pages: 129-130 | Full text (PDF)