archive

Volume 14/2005

Rationality and relationality

Authors: Mario G. R. PAGLIACCI, Annarita ZEPPONI

Pages: 5-10 | Full text (PDF)

Optimum paths in oriented graphs with intervals as arc lengths

Authors: Ovidiu GHERASIM, Georgiana TACU

Pages: 11-23 | Full text (PDF)

Modele logliniare de analiză a asociaţiei dintre variabile (Log-linear models for analyzing the association between variables)

Author: Vasile ATUDOREI

Pages: 24-34 | Full text (PDF)

Evoluţia disparităţilor economico-sociale dintre ţări membre şi ţări candidate ale Uniunii Europene în perioada 1995-2004 (Evolution of economic and social disparities between member states and candidate states of the European Union in the period 1995-2004)

Author: Mariana GAGEA

Pages: 36-49 | Full text (PDF)

Decalaje în dezvoltarea economică a ţărilor din Europa Centrală şi de Est (Disparities in economic development among Central and Eastern European countries)

Author: Alina-Petronela HALLER

Pages: 50-59 | Full text (PDF)

Supralicitarea efectelor benefice ale turismului – acţiune pozitivă sau negativă? (Overestimating the beneficial effects of tourism: Positive or negative action?)

Author: Ion TALABĂ

Pages: 60-67 | Full text (PDF)

Valorificarea capacităţii de cazare turistică în România postsocialistă (Capitalizing on tourist accommodation capacity in post-socialist Romania)

Author: Cristina DIONISIE

Pages: 68-75 | Full text (PDF)

Iluzia calităţii datelor statistice. Actualitatea ideilor lui Oskar Morgenstern (The illusion of statistical data quality: The relevance of Oskar Morgenstern’s ideas)

Authors: Dănuţ Vasile JEMNA, Emil Corneliu MUSTEAȚĂ

Pages: 76-85 | Full text (PDF)

Provocările globalizării asupra teoriilor dezvoltării economice (The challenges of globalization on economic development theories)

Author: Alexandru TRIFU

Pages: 86-101 | Full text (PDF)

Analiza pe bază de bilanţ – avantaje şi limite (Balance sheet analysis: Advantages and limitations)

Authors: Marilena MIRONIUC, Silvia PETRESCU

Pages: 102-111 | Full text (PDF)

Corporaţiile transnaţionale şi procesul globalizării afacerilor (Transnational corporations and the process of business globalization)

Author: Roxana CROITORU

Pages: 112-125 | Full text (PDF)

Ovidiu Gherasim – Matematica numerelor fuzzy triunghiulare, cu aplicații în studiul deciziilor de management (Ovidiu Gherasim: Mathematics of Triangular Fuzzy Numbers, with Applications in Management Decision-Making)

Author: Mihai HAIVAS

Pages: 125-126 | Full text (PDF)

Daniela Matei – Turismul rural. Teorie și realitate (Daniela Matei: Rural Tourism: Theory and Reality)

Author: Ciprian Ionel ALECU

Pages: 126-127 | Full text (PDF)